مهندس زهابی

ایزو ۱۳۴۸۵

۳ most popular standards.

ISO/IEC 17025 testing and calibration laboratories
Testing and calibration performed using standard methods, non-standard methods, and laboratory-developed methods
ISO 9001 Quality management
Make sure your products and services meet customers’ needs with this family of standards.
ISO/IEC 27001 Information security management
Ensure your organization’s information is secure with this family of standards.

Other popular standards

لطفا به این مطلب رای بدهید

شروع تخفیف ها از امروز به مدت یک هفته

X