Generic selectors
همان کلمه
همان موضوع
همان محتوا
پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید:
دلی که خانه ی غرور است کانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی، نکوخویی ندانند و تنگ نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و کمال جز به چشم کین ننگرند و دروغگویان از کسی وفا و اعتماد نبینند. مهندس زهابی

ایزو ۱۳۴۸۵

25% تخفیف مشاوره ایزو ۱۳۴۸۵

مهندس زهابی

انجام تمامی امور ثبت شرکت تجهیزات پزشکی

آدرس : تهران ، سبلان جنوبی

همراه : 09166970576 ، 09050913818

موضوع مقاله : سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی

مؤلف : مهندس زهابی

الزامات اهداف نظارتی سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی

وقتی که یک سازمان نیاز دارد به  نشان دادن توانایی‌هاش برای ارائه تجهیزات پزشکی و خدمات مربوطه ایی که با مشتری و الزامات نظارتی مناسب در ارتباط است ، این ایزو ۱۳۴۸۵ ۲۰۱۶ است که مشخص می کند الزامات سیستم مدیریت کیفیت آن سازمان را.

هر سازمان می تواند درگیر یک مرحله یا بیشتر از چرخه زندگی بشود . مانند طراحی ، توسعه ، تولید ، انبار و توزیع ، نصب یا خدمات دهی به تجهیزات پزشکی ، طراحی یا توسعه یا تدراک فعالیت های مرتبط ( به عنوان مثال پشتیبانی فنی )

ایزو ۱۳۴۸۵ ۲۰۱۶ همچنین می تواند توسط تامین کنندگان یا طرف های خارجی که  خدمات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت به چنین سازمان هایی ارائه می دهند استفاده شود ……

مقاله در حال تکمیل شدن است .