مهندس زهابی

.ایزو 13485

دستگاههای پزشکی ISO 13485 – سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات مربوط به مقررات مربوط به استاندارد سازمان بین المللی استاندارد (ISO) است که برای اولین بار در سال 1996 منتشر شده است. این بیانگر الزامات یک سیستم جامع مدیریت کیفیت برای طراحی و ساخت وسایل پزشکی است. این استاندارد از اسناد قبلی مانند EN 46001 و EN 46002 (هر دو 1997) ، ایزو 13485 (1996 و 2003) و ISO 13488 (همچنین 1996) منتشر شده برتری دارد.

نسخه فعلی ISO 13485 در تاریخ 1 مارس 2016 منتشر شد.

لطفا به این مطلب رای بدهید

شروع تخفیف ها از امروز به مدت یک هفته

X