تارنمای اطلاع رسانی مهندس زهابی
    مهندس زهابی

تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی

جهت تمدید پروانه ساخت وزارت بهداشت لازم است تولید کنندگان و وارد کنندگان تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی که حاوی اطلاعات :

– شرح وسیله (معرفی محصول و مواد اولیه)
– فرآیند تولید
– ریسک آانالیز
– طرح کنترل و تصدیق محصول
– چک لیست الزامات اساسی اداره کل
– لیبل گذاری
و…

با روش مشخصی تهیه ، مدون و جهت بررسی و تائید در اختیار اداره کل تجهیزات پزشکی گذاشته شود.

گروه مهندس زهابی با تهیه تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی در صدها شرکت مانند صنایع باند و گاز ، گاز اکسیژن طبی ، چشم و اعضای مصنوعی ، لنز تماسی ، انواع سرنگ ، چست باتل و البسه اتاق عمل و یکبار مصرف پزشکی و… آماده ارائه خدمات در این زمینه بوده است.

جهت مشاوره تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی با ما تماس بگیرید

تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی

لطفا به این مطلب رای بدهید