Generic selectors
همان کلمه
همان موضوع
همان محتوا
مهندس زهابی

دانلود مستر لیست ایزو 13485.

مستر لیست ایزو 13485 چیست ؟

مشاوران ایزو 13485 جهت پیاده سازی این استاندارد در شرکت های تجهیزات پزشکی می بایست یک لیست کلی از مستندات خود به ممیزی کننده ها ارئه دهند که این لیست در معنای بین الملی خود به مستر لیست تعبیر می شود.

برای تهیه، آموزش یا دانلود مستندات ایزو 13485 با ما تماس بگیرید

جهت دانلود این فایل و مشاوره و تهیه تکنیکال فایل با ما تماس بگیرید.

مهندس زهابی