Generic selectors
همان کلمه
همان موضوع
همان محتوا
پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید:
دلی که خانه ی غرور است کانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی، نکوخویی ندانند و تنگ نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و کمال جز به چشم کین ننگرند و دروغگویان از کسی وفا و اعتماد نبینند. مهندس زهابی

دوره آموزشی ایزو 13485

در این دوره شما با مراحل اخذ ایزو 13485 آشنا میشوید

روال آموزشی :

هدف از استقرار ایزو 13485

آشنایی با شرکت های گواهی دهنده ایزو 13485

آشنایی با مستندات ایزو 13485

پیاده سازی ایزو 13485

فرم های ایزو 13485

مراحل اخذ iso 13485

متن استاندارد iso 13485:2016

روش اجرایی ایزو 13485

 

جهت مشاوره با ما تماس بگیرید

مهندس زهابی 09166970576

 

 

 

 

نمونه مستندات ایزو 13485

دوره آموزشی ایزو 13485

دانلود مستندات ایزو 13485