تارنمای اطلاع رسانی مهندس زهابی
    مهندس زهابی

آموزش طراحی وب سایت

آموزش طراحی وب سایت (وبسایت) یک خلاقیت انسانی است که در گذر زمان به همت برنامه نویسان تحت وب زمینه سازی شده و در گذر زمان مداوم بهینه شده است .

گروه زد یونیورس با توجه به تاریخچه این دانش و تجربه گرانبها جهانیان خلاقیت گذشتگان این دانش را مطالعه کرده و در طراحی وب سایت های خود کمال استفاده از علم و تجربه را میبرد .