Generic selectors
همان کلمه
همان موضوع
همان محتوا
پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید:
دلی که خانه ی غرور است کانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی، نکوخویی ندانند و تنگ نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و کمال جز به چشم کین ننگرند و دروغگویان از کسی وفا و اعتماد نبینند. مهندس زهابی

طراحی وب سایت

اولین قدم در طراحی وب سایت انتخاب و بررسی خواسته های مشتری است که از یک وبسایت انتظار دارد .

با توجه به هزینه های سرسام آور طراحی و نگهداری یک وب سایت ، مشتری باید بررسی کند که چقدر میخواهد هزینه کند و تا چه اندازه ای وبسایتش برای او کار انجام می دهد یا در واقع چه چیزی از وب سایتش می خواهد .

در واقع هزینه طراحی وبسایت به چند قسمت تقسیم می شود :

1- هزینه خرید دامنه

2 – هزینه خرید هاست

3- هزینه طراحی قالب

4- هزینه طراحی سیستم مدیریت محتوا

البته بعدها هزینه پشتیبانی هم به این هزینه ها اضافه می شود.

خوب …

با توجه به صحبت های بالا این طور میشود نتیجه گیری کرد که اگر یک شخص یا شرکت اگر بخواهد هزینه ها را کمتر کند باید از موارد بالا کم کند ولی چطور ؟؟؟

 

 

 

مقاله در حال نگارش …

توسط مهندس زهابی

گروه زد یونیورس .