مهندس زهابی

دستورالعمل کنترل کیفی مواد اولیه تجهیزات پزشکی در ایزو 13485
5 (1)

1.  هدف

هدف از تدوين اين دستورالعمل نحوه پايش و اندازه گيري اقلام ورودي به منظور حصول اطمينان از تطابق کيفيت آنها با مشخصات تعيين شده و درخواست شده مي باشد.

2.    دامنه کاربرد

 

3.    مسئوليت ها

 

 

 

 

4.    روش انجام كار

 

 

5.    مستند سازي

 

6.    مدارك ذيربط

لطفا به این مطلب رای بدهید

.دانلود نظام نامه کیفیت ایزو 13485
5 (1)

دانلود نظام نامه کیفیت ایزو 13485

برای دانلود نسخه اصلی بعد از واریز مبلغ 80/000 تومان تماس بگیرید.

لطفا به این مطلب رای بدهید

شروع تخفیف ها از امروز به مدت یک هفته

X