آموزش تکنیکال فایل

آموزش تکنیکال فایل

منظور از آموزش  تکنیکال فایل چیست؟

دانلود تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی

آموزش تکنیکال فایل که مجموعه مدارکی است به منظور تمدید و اخذ پروانه ساخت ، اخذ گواهینامه CE یا استاندارد ISO 13485 در تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی با توجه به الزامات قانونی محصول یا خدمات توسط تیم چند تخصصی تهیه می شود.
آموزش تکنیکال فایل محصول پزشکی همان طرح کیفیت محصول است که مراحل تحقق محصول یا خدمات را به صورت مستند تشریح می نماید در تدوین سند Technical File باید به الزامات قانونگذار توجه شود.

کاربرد آموزش تکنیکال فایل محصول :

  • اخذ پروانه ساخت یا تمدید از اداره تجهیزات پزشکی
  • اخذ گواهینامه CE برای محصول
  • اخذ گواهینامه ISO 13485:2016
  • اخذ نشان استاندارد برای محصولات پزشکی

جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

مهندس زهابی

09166970576 

نکاتی در مورد آموزش تکنیکال فایل :

1- آموزش تکنیکال فایل باید توسط افراد با تجربه انجام شود.

2- آموزش تکنیکال فایل بایستی بصورت کاربردی طی شود.

3- در آموزش تکنیکال فایل بایستی فایل بروزرسانی شده تحویل مسئول فنی یا کارآموز داده شود.