آموزش سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت ایران مکانیسمی تسهیل کننده در حیطه امور بازرگانی با هدف ایجاد ارتباط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی ربط طراحی شده است.

این را به اشتراک بگذارید!

به خواندن ادامه دهید

قبلیبعدی