اساسنامه شرکت تجهیزات پزشکی.

چگونه شرکت تجهیزات پزشکی بزنیم ؟

اگر میخواهید برای ثبت شرکت تجهیزات پزشکی اقدام کنید، به دلیل ارتباط این تجهیزات با سلامت انسان، باید از مراجع ذیصلاح مجوز لازم را اخذ نمایید. ثبت شرکت تجهیزات پزشکی به دو صورت شرکت بازرگانی سهامی خاص و شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود انجام می شود.

افراد حقیقی و حقوقی که می خواهند در زمینه تجهیزات پزشکی فعالیت نمایند، باید از اداره کل تجهیزات پزشکی شناسنامه اخذ کنند. شناسنامه فعالیت متقاضی، در صورت داشتن شرایط مربوطه برای متقاضی به عنوان مجوز توسط اداره کل به متقاضی فعالیت در موضوعات زیر ارائه می شود. در صورتی که مقررات و شرایط توسط متقاضی رعایت نشود، شناسنامه فعالیت تعلیق و یا لغو خواهد شد و خسارت وارد شده باید جبران شود.

بررسی شرایط ثبت شرکت تجهیزات پزشکی توسط گروه زد یونیورس با مدیریت مهندس زهابی

تجهیزات پزشکی شامل وسایل، لوازم، کاشتنی ها، ماشین آلات، مواد، کالیبراتورهای آزمایشگاهی و نرم افزارها باشند که برای دسترسی به اهداف مشخص شده عرضه می شوند.
برای تجهیزات پزشکی پس از ثبت شرکت برای دو گروه باید مجوز اخذ شود:

تجهیزات تولید شده توسط تولید کنندگان داخلی
تجهیزات وارداتی

شرایط اساسنامه ثبت شرکت تجهیزات پزشکی و اخذ مجوز فروش تجهیزات پزشکی کدامند.

ارائه یک نسخه معرفی نامه از شرکت نمایندگی جهت معرفی متقاضی به اداره کل تجهیزات پزشکی
ارائه مدارک شناسایی موسسان شرکت
ارائه اصل آخرین مدرک تحصیلی مرتبط با یکی از رشته های پزشکی، پیراپزشکی و یا مهندسی پزشکی
ارائه معرفی نامه از طرف اصناف تجهیزات پزشکی

مراحل صدور مجوز برای شرکت تجهیزات پزشکی

ابتدا محصول تجهیزات پزشکی تعیین شده و فرم ثبت وسیله توسط شرکت تولید کننده خارجی تکمیل گردد و
در اداره کل تجهیزات پزشکی ثبت شرکت انجام شود. سپس فرم تکمیل شده توسط شرکت نمایندگی به همراه سایر مدارک به اداره کل ارائه گردد. در صورت کافی بودن مدارک برای کمیته تخصصی، ثبت وسیله انجام می شود و گواهی ثبت آن به متقاضی ارائه می شود. در صورت عدم برقراری شرایط ثبت شرکت تجهیزات پزشکی، دلایل مربوطه برای عدم تایید به متقاضی اعلام خواهد شد.

ثبت شرکت تجهیزات پزشکی و ایزو 13485 با تیم حرفه ای 09166970576