استانداردهای ایزو تجهیزات پزشکی.

استانداردهای ایزو تجهیزات پزشکی. post thumbnail image

ویژه ایزو تجهیزات پزشکی

این استاندارد ها به شرح ذیل مختص تولید کنندگان تجهیزات پزشکی می باشد

–         استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنعت تجهیزات پزشکی : ISO 13485

–         استاندارد مدیریت ریسک در صنعت تجهیزات پزشکی : ISO 14971:2007

–         استاندارد استریلیزه کردن دستگاههای پزشکی : ISO 17664:2004

مطالب مرتبط