استاندارد IEC 17025چیست

بی تردید حصول اطمینان از کیفیت محصول و خدمات یکی از عوامل شکل دهنده چرخه تولید و خدمات می باشد.

استاندارد ISO/IEC 17025 حاصل تلاش مشترک دو مرجع بین المللی ISO  و IEC  است.

نسخه قبلی این استاندارد در سال 2005 انتشار یافته بود که در سال 2017 مورد بازنگری قرار گرفت . در نسخه جدید این استاندارد علاوه بر شناسایی فرصت های بهبود در این استاندارد، مفاهیم دیگری همچون تفکر مبتنی بر ریسک  و همچنان استانداردهای مشابه دیگری مانند ISO 9001:2015 مطرح و منتشر شد که به روز آوری این استاندارد را برای آزمایشگاهها الزام نمود.

مهندس زهابی در تمامی مراحل مشاوره و اخذ این گواهینامه در کنار شما عزیزان می باشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

25% تخفیف آموزش و تهیه تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی و مشاوره ایزو 13485 و 17025

مهندس زهابی

انجام تمامی امور ثبت شرکت تجهیزات پزشکی