Generic selectors
همان کلمه
همان موضوع
همان محتوا
Post Type Selectors

ISO 13485 استاندارد

ISO 13485 استاندارد

 

استاندارد مدیریت کیفیت ایزو ۱۳۴۸۵ در صنایع پزشکی iso 13485

این استاندارد کاملا با استاندارد مدیریت کیفیت هماهنگ و الزامات خاص تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در آن دیده شده است.

: برای چه سازمان هایی کاربرد دارد

٫ شرکت هایی که مشغول تولید و توزیع تجهیزات پزشکی می باشند و خواستار حفظ توانایی رقابتی در بازارهای بین المللی و ملی هستند.

٫ عرضه کنندگان و تأمین کنندگان خدمات در تجهیزات پزشکی.

٫ سازندگان تجهیزات پزشکی و یا تکمیل کننده های محصول مثل بسته بندی ، مواد اولیه و …

٫ سازمان های خدماتی که به نحوی نیازمندی های قانونی و بین المللی و اروپایی را باید در خصوص تولید و ارائه خدمات رعایت نمایند.