استخدام مدل خانم

استخدام مدل خانم

جهت تبلیغات برای شرکتهای تولیدی و وارداتی نیازمند همکاری با مدلینگ خانم با ظاهری مناسب هستیم.

استخدام مدل خانم طبق قوانین جمهوری اسلامی می باشد.

تمامی مراحل کار با رعایت شئونات اسلامی می باشد.

بانوان مدل در صورت عدم تمایل به انتشار چهره ایشان میتوانند چهره خود را از تبلیغات حذف یا غیر قابل تشخیص نمایند.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.