Generic selectors
همان کلمه
همان موضوع
همان محتوا
مهندس زهابی

مزایای اخذ ایزو ۱۳۴۸۵

مزایای اخذ ایزو :۱۳۴۸۵

برای آن دسته از تولید کنندگان تجهیزات پزشکی که قصد تهیه ابزار ایمن و کابردی را دارند نیاز به اجرای یک سیستم مدیریت کیفیت (QMS) است که قادر به انطباق با لزامات باشد از سال ۲۰۰۳ زمانی که ایزو ۱۳۴۸۵ اولین بار توسط کارگروه همسان سازی جهانی (GHTF) به رسمیت شناخته شد تا کنون این استاندارد به عنوان اصلی مهمی در صنعت پزشکی تبدیل شده.

با اخذ گواهینامه استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ شرکت شما قادر خواهد بود:

این استاندارد از طرف اکثر بازارهای جهانی (در ایالات متحده، اروپا، کانادا، ژاپن، استرالیا) شناخته شده است و بازارهای زیادی نیز درصدد پیوستن به این جمع هستند. با کسبگواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ قادر هستید تنها با انجام یک ممیزی وارد بازارهای جهانی شوید.

با دریافت گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ سیستم مدیریت کیفیت شرکت شما مطابق با استانداردهای QSR سازمان دارو و غذا (FDA) قرار خواهد گرفت.

سایر مزایای اخذ ایزو ۱۳۴۸۵