ایزو 13485

مهندس زهابی

ثبت شرکت ، تکنیکال فایل ، ایزو ۱۳۴۸۵

 ۰۹۱۶۶۹۷۰۵۷۶

سیستم مدیریت کیفیت مجموعه ای از فرآیندهایی است که بر برآورده سازی مستمر الزامات و افزایش رضایت مشتریان متمرکز می باشد.

این سیستم در راستای اهداف و استراتژی های هر سازمان بیانگر سیاست ها، فرآیندها، مستندات و منابع مورد نیاز ان سازمان است.
استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت است که بطور خاص در حوزه وسایل پزشکی تعریف شده است.

اهمیت پیاده سازی استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ در تضمین ایمنی و اثربخشی محصول به اندازه ای قابل توجه است که آیین نامه های اتحادیه اروپا در تضمین کیفیت وسایل پزشکی، وسایل تشخیص طبی (IVD) و وسایل پزشکی فعال کاشتنی(AIMD) هماهنگ با این استاندارد می باشد.

همچنین قوانین رگولاتوری سایر کشورهای صاحب نظر در امر رگولاتوری وسایل پزشکی نظیر ژاپن، کانادا و همچنین آمریکا منطبق بر استاندارد فوق است.

مطالب مرتبط

ایزو 13485ایزو 13485

مهندس زهابی ایزو 13485 ، تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی  09166970576   استاندارد ISO13485 بوسیلۀ کمیتۀ فنی ۲۱۰ ISO/TC با عنوان مدیریت کیفیت و وضعیت عمومی و ظاهری تجهیزات پزشکی تهیه

ایزو 13485ایزو 13485

۱- موضوع: مشاوره، آموزش و استقرار استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ توضیح: بهترین راه تشریح دامنه این استاندارد مراجعه به بند ۱ آن می باشد که دامنه کاربرد خود را اینگونه توصیف می نماید: