ایزو 13485

موضوع مقاله : سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی

مؤلف : مهندس زهابی

الزامات اهداف نظارتی سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی یا ایزو 13485

وقتی که یک سازمان نیاز دارد به  نشان دادن توانایی‌هاش برای ارائه تجهیزات پزشکی و خدمات مربوطه ایی که با مشتری و الزامات نظارتی مناسب در ارتباط است ، این ایزو ۱۳۴۸۵ ۲۰۱۶ است که مشخص می کند الزامات سیستم مدیریت کیفیت آن سازمان را.

هر سازمان می تواند درگیر یک مرحله یا بیشتر از چرخه زندگی بشود . مانند طراحی ، توسعه ، تولید ، انبار و توزیع ، نصب یا خدمات دهی به تجهیزات پزشکی ، طراحی یا توسعه یا تدراک فعالیت های مرتبط ( به عنوان مثال پشتیبانی فنی )

ایزو ۱۳۴۸۵ ۲۰۱۶ همچنین می تواند توسط تامین کنندگان یا طرف های خارجی که  خدمات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت به چنین سازمان هایی ارائه می دهند استفاده شود ……

مقاله در حال تکمیل شدن است .

برچسب‌ها: