انواع استانداردهای ایزو 13485

انواع استانداردهای مورد نیاز شرکتها
۹۰۰۱ ISO : سیستم مدیریت کیفیت
۱۴۰۰۱ ISO : سیستم مدیریت کیفیت زیست محیطی
۱۸۰۰۱ OHSAS : سیستم مدیریت ایمنی شغلی
۲۲۰۰۰ ISO : سیستم مدیریت کیفیت بهداشت و ایمنی مواد غذایی
۲۷۰۰۱ ISO : سیستم مدیریت امنیت اطالعات
۱۰۰۰۲ ISO : سیستم مدیریت بازخورد شکایات مشتریان
۱۰۰۰۴ ISO : سیستم مدیریت بازخورد رضایت مشتریان
۲۶۰۰۰ ISO : سیستم مدیریت کیفیت در زمینه مسئولیت اجتماعی
۳۸۳۴ ISO : سیستم مدیریت کیفیت در زمینه جوش
۱۶۹۴۹ TS/ISO : سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو
۲۹۰۰۱ TS/ISO : سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت گاز پتروشیمی
۱۰۰۱۵ ISO : سیستم مدیریت کیفیت در زمینه آموزش
۱۷۰۲۵ ISO : سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای آزمون
۱۵۱۸۹ ISO : سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی
۱۰۶۶۸ ISO : سیستم مدیریت کیفیت در زمینه ارزشگذاری برند
۳۱۰۰۰ ISO : سیستم مدیریت ریسک پذیری
۵۰۰۰۱ ISO : سیستم مدیریت انرژی
۱۳۴۸۵ ISO : سیستم مدیریت کیفیت در زمینه تجهیزات پزشکی
۲۰۰۰۰ ISO : سیستم مدیریت در تکنولوژی اطالعات
HACCP : تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی
GMP : روش های خوب ساخت در حوزه های مواد غذایی ، دارویی
HSE : ایمنی و بهداشت حرفه ای
IMS : سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه
CE : مجوز صادرات محصول به اروپا
FDA : مجوز صنایع غذا و دارو آمریکا
HALAL : نشان غذای حلال
BRC : سیستم مدیریت غذای سالم مربوط به کشور انگلستان
SFBB : غذای سالم ، کسب و کار بهتر ، مخصوص رستورانها و فست فودها
IWA1 : استاندراد مراکز درمانی
IWA2 : استاندارد مراکز آموزشی
۱۴۲۹۸ ISO : استاندارد صنعت چاپ
۲۸۴۶ ISO : استاندارد تکنولوژی گرافیک و رنگ
۱۴۲۶۸ ISO : استاندارد چرم
۹۷۰۷ ISO : استاندارد نشریات و مجالت
۱۰۷۱۳ ISO : استاندارد طلا
۵۰۰۰۱ ISO : سیستم مدیریت انرژی
۱۶۸۱۷ ISO : ایزو ساختمان و طراحی داخلی
۳۸۸۱ ISO : استاندارد شرکتهای پیمانکاری راه و ساختمان
۲۸۴۸ ISO : استاندارد شرکتهای پیمانکاری راه و ساختمان

۲۲۳۰۷ ISO : استانداردهای موسسات مالی
۱۳۵۶۹ ISO : استانداردهای موسسات مالی
۲۱۸۲۷ ISO : استانداردهای امنیت اطلاعات
۱۸۵۱۳ ISO : استانداردهای صنعت توریسم و هتل
۲۲۳۰۱ ISO : استاندارد امنیت اجتماعی.

برچسب‌ها: