تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی اولین قدم درثبت محصول و شرکت تجهیزات پزشکی

تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی به عنوان اولین مرحله اقدام یک شرکت برای ثبت محصول و شرکت تجهیرات پزشکی در اداره کل تجهیزات پزشکی از حساسیت خاصی برخوردار است .

به همین دلیل شرکت های تجهیزات پزشکی بایستی در انتخاب یک شرکت مشاور که آنها را در تهیه تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی یاری نماید توجه لازم را داشته باشند.

گروه مهندس زهابی با سابقه ده ها ساله در مشاوره ایزو ۱۳۴۸۵ و تهیه تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی و ثبت محصول و شرکت تجهیزات پزشکی در اداره کل تجهیزات پزشکی آماده همکاری با کلیه شرکت های تجهیزات پزشکی تازه تاسیس می باشد

برای اطلاع از آموزش نحوه نوشتن تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی یا تهیه تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی با مشاور تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی تماس حاصل فرمائید