تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی

تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی

جهت تمدید پروانه ساخت وزارت بهداشت لازم است تولید کنندگان و وارد کنندگان تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی که حاوی اطلاعات :

– شرح وسیله (معرفی محصول و مواد اولیه)
– فرآیند تولید
– ریسک آانالیز
– طرح کنترل و تصدیق محصول
– چک لیست الزامات اساسی اداره کل
– لیبل گذاری
و…

با روش مشخصی تهیه ، مدون و جهت بررسی و تائید در اختیار اداره کل تجهیزات پزشکی گذاشته شود.

گروه مهندس زهابی با تهیه تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی در صدها شرکت مانند صنایع باند و گاز ، گاز اکسیژن طبی ، چشم و اعضای مصنوعی ، لنز تماسی ، انواع سرنگ ، چست باتل و البسه اتاق عمل و یکبار مصرف پزشکی و… آماده ارائه خدمات در این زمینه بوده است.

جهت مشاوره تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی با ما تماس بگیرید

تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی