ثبت محصول تجهیزات پزشکی

جدول زیر، 4 كلاس تجهیزات پزشکی را نشان مي دهد. مثال ها صرفا جهت شفاف تر كردن كلاس ها است و سـازنده بايـد قـوانين طبقـه بندي را براي هر وسيله مطابق با كاربرد آن اجرا كند.

فلوچارت ارزیابی کیفی تجهیزات پزشکی تولید داخل  و مراحل صدور پروانه ساخت ( کلاس خطر A , B )

این را به اشتراک بگذارید!

به خواندن ادامه دهید

قبلیبعدی