Generic selectors
همان کلمه
همان موضوع
همان محتوا
مهندس زهابی

دانلود اصول حسابداری 1

کتاب اصول حسابداری 1 فنی و حرفه ای کتاب جامعی برای دانش آموزان رشته حسابداری می باشد . ولی متاسفانه ابهام در بعضی قسمت ها و نداشتن حل المسائل کاملی برای این کتاب روند آموزش حسابداری را در این کتاب دشوار کرده است.

مقاله در حال کامل شدن …

مولف مهندس زهابی

جهت مشاوره و آموزش حسابداری با ما تماس بگیرید.

09166970576