دانلود مستر لیست ایزو 13485


مستر لیست ایزو 13485 چیست ؟

مشاوران ایزو 13485 جهت پیاده سازی این استاندارد در شرکت های تجهیزات پزشکی می بایست یک لیست کلی از مستندات خود یا مستر لیست ایزو 13485 به ممیزی کننده ها ارئه دهند که این لیست در معنای بین الملی خود به مستر لیست تعبیر می شود.

برای تهیه، آموزش یا دانلود .مستندات ایزو 13485. با ما تماس بگیرید

جهت دانلود این فایل و مشاوره و تهیه تکنیکال فایل به تارنمای دانلود استاندارد زهابی.