دستورالعمل برنامه ریزی تولید ایزو 13485 تجهیزات پزشکی.

1.    هدف ایزو 13485

هدف از نگارش اين دستورالعمل تشريح نحوه برنامه ريزي توليد بصورت هفتگي مي باشد.

2.    دامنه کاربرد ایزو 13485

دامنه کاربرد اين دستورالعمل شامل مديريت عامل، توليد، انبار و فروش، بازاريابي مي باشد.

3.    مسئوليت های ایزو 13485

  • مديريت عامل

مديريت عامل مسئوليت تصويب برنامه توليد شرکت را به عهده دارد.

  • واحد فروش و بازاريابي

اين واحد مسئوليت تهيه پيش بيني ميزان فروش انواع محصولات شرکت را ……

جهت آموزش، تهیه یا دانلود دستورالعمل برنامه ریزی تولید در ایزو 13485 با ما تماس بگیرید .

مهندس زهابی  09166970576

مطالب مرتبط

دانلود مستر لیست ایزو 13485.دانلود مستر لیست ایزو 13485.

مستر لیست ایزو 13485 چیست ؟ دانلود مستر لیست ایزو 13485 مشاوران ایزو 13485 جهت پیاده سازی این استاندارد در شرکت های تجهیزات پزشکی می بایست یک لیست کلی از مستندات خود یا مستر لیست ایزو 13485 به ممیزی کننده ها ارئه دهند که این لیست در معنای بین الملی

شفاف سازی مفاهیم ایزو 13485.شفاف سازی مفاهیم ایزو 13485.

مهندس زهابی مشاوره و اخذ ایزو 13485  09166970576 برای دانلود ارزیابی تامین کنندگان مواد و خدمات روی متن کلیک کنید شفاف سازی مفاهیم ایزو 13485 شفاف سازی مفاهیم در متــن ایــن اســتاندارد بیــن المللــی، واژگان یــا عباراتــی کــه در زیــر توصیــف شــده انــد ، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد. هنگامــی

انواع استانداردهای ایزو 13485.انواع استانداردهای ایزو 13485.

انواع استانداردهای مورد نیاز شرکتها۹۰۰۱ ISO : سیستم مدیریت کیفیت۱۴۰۰۱ ISO : سیستم مدیریت کیفیت زیست محیطی۱۸۰۰۱ OHSAS : سیستم مدیریت ایمنی شغلی۲۲۰۰۰ ISO : سیستم مدیریت کیفیت بهداشت و ایمنی مواد غذایی۲۷۰۰۱ ISO : سیستم مدیریت امنیت اطالعات۱۰۰۰۲ ISO : سیستم مدیریت بازخورد شکایات مشتریان۱۰۰۰۴ ISO : سیستم مدیریت

چک لیست ممیزی داخلی ایزو 13485:2016.چک لیست ممیزی داخلی ایزو 13485:2016.

چک لیست ممیزی داخلی ایزو 13485:2016 به این صورت است که اعضای شرکت که غالبا از مدیرعامل و ناظرفنی و مدیران اصلی مرتبط در شرکت می باشند در تهیه چک لیست ایزو 13485 نقش دارند. مهندس زهابی تنظیم چک لیست ممیزی برای سازمان ها در کوتاه ترین زمان مشاوره 09166970576

ایزو 13485.ایزو 13485.

این استانداردبین المللی الزامات برای یک سیستم مدیریت کیفیت را تعیین می نماید که سازمان می توا ند ازآن برای طراحی و تکوین   تولید  نصب و ارایه خدمات وسایل پزشکی و طراحی، تکوین و فراهم کردن خدمات وابسته به آن استفاده کند این استاندارد می تواند توسط طرف های درون سازمانی و

ایزو 13485.ایزو 13485.

۱- موضوع: مشاوره، آموزش و استقرار استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ توضیح: بهترین راه تشریح دامنه این استاندارد مراجعه به بند ۱ آن می باشد که دامنه کاربرد خود را اینگونه توصیف می نماید: هدف و دامنه کاربرد تمامی الزامات این استاندارد بین المللی به صورت ویژه برای سازمان های فراهم کننده تجهیزات پزشکی،