دستورالعمل برنامه ریزی تولید ایزو 13485 تجهیزات پزشکی

1.    هدف ایزو 13485

هدف از نگارش اين دستورالعمل تشريح نحوه برنامه ريزي توليد بصورت هفتگي مي باشد.

2.    دامنه کاربرد ایزو 13485

دامنه کاربرد اين دستورالعمل شامل مديريت عامل، توليد، انبار و فروش، بازاريابي مي باشد.

3.    مسئوليت های ایزو 13485

  • مديريت عامل

مديريت عامل مسئوليت تصويب برنامه توليد شرکت را به عهده دارد.

  • واحد فروش و بازاريابي

اين واحد مسئوليت تهيه پيش بيني ميزان فروش انواع محصولات شرکت را ……

جهت آموزش، تهیه یا دانلود دستورالعمل برنامه ریزی تولید در ایزو 13485 با ما تماس بگیرید .

مهندس زهابی  09166970576