دستورالعمل کنترل کیفی مواد اولیه تجهیزات پزشکی در ایزو 13485

1.  هدف

هدف از تدوين اين دستورالعمل نحوه پايش و اندازه گيري اقلام ورودي به منظور حصول اطمينان از تطابق کيفيت آنها با مشخصات تعيين شده و درخواست شده مي باشد.

2.    دامنه کاربرد

 

3.    مسئوليت ها

  • انبار

 

  • واحد کنترل کيفيت

 

  • سفارشات

 

  • واحد توليد

 

4.    روش انجام كار

  • دريافت اقلام و درخواست انجام پايش و اندازه گيري

 

  • پايش و اندازه گيري اقلام ورودي

 

5.    مستند سازي

 

6.    مدارك ذيربط

برای دانلود، آموزش، مشاوره دستورالعمل کنترل کیفی مواد اولیه تجهیزات پزشکی  با ما تماس بگیرید.

یا به تارنمای دانلود ما مراجعه کنید.

download.zahabi-co.ir

مهندس زهابی

09166970576