روش اجرائي كنترل آلودگي محيط در ایزو 13485

 روش اجرائي كنترل آلودگي محيط

 اینجا محل درج جداول ویرایش ورژن های مستندات ایزو 13485

*   امضا جدول فوق، به معني دريافت، پذيرش و لازم الاجرا بودن اين سند و فرمهاي مربوطه مي باشد

  • هدف و دامنه روش اجرایی کنترل آلودگی محیط در ایزو 13485 :

هدف از تدوين اين روش اجرائي پاكيزگي محيط كار و پايش آن مي باشد و دامنه شمول آن كليه واحدهاي توليد و مرتبط باساخت محصولات شركت مي باشد  .

  • مراجع :

  • تعاريف :

  • اقدامات :

مواردي كه بايستي در رابطه با پاكيزگي محيط كار در شركت تحت کنترل قرار داده شود به شرح زير مي باشد :

1- 4  :       دستگاه ها

1-1 -4 : تميزي زير دستگاهها و …

مولف مهندس زهابی 09166970576

جهت آموزش، مشاوره و پیاده سازی ایزو 13485 تماس بگیرید.