روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول.

روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول روشی برای شناسایی و ردیابی محصولات اززمان ورود مواد اولیه ، انجام عملیات و فرایند برروی آنها تاحصول محصول نهایی و خروج ازسازمان و همچنین بعدازخروج تاتوزیع و رسیدن دست مصرف کننده است. حال هرسازمان ممکن است ازروشی خاص برای شناسایی و ردیابی محصولات خود استفاده کند اماواضح و مبرهن است ، سازمان باید حتما باروشی محصولات خودرادر طی بازه تولید و تاخروج ازسازمان ردیابی کند.

اهمیت موضوع شناسایی و ردیابی محصول دربند ۷-۵-۳ استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ و      بند ۸-۵-۲ استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ روشن میشود.

روش اجرایی شناسایی و ردیابی روشی گسترده و وسیع است و بخش زیادی ازسازمان راشامل میشود ودرهر بخش سازمان ، یکی ازاعضای سازمان مسئول همکاری و اجرای روش شناسایی و ردیابی محصول است امامسئول اصلی شناسایی و ردیابی و بازرسی و آزمون مسئول کنترل کیفیت است.

برای مثال درزمان ورود مواد اولیه همکاری فی مابین مسئول کنترل کیفیت و مسئول انبار جهت شناسایی و ردیابی کالاها لازم است. درزمان تولید، مسئول تولید و کنترل کیفیت ، و پس ازتولید نهایی و آماده شدن محصول، واحد فروش و خدمات مشترکین عهده دار شناسایی و ردیابی است.

تعیین نحوه جیدمان کالا درانبار ، زون بندی انبار ، نحوه تفکیک مناطق انبارش براساس کالاهای تعیین تکلیف شده ( رسید شده ) ، تعیین تکلیف نشده ( رسید موقت ) و ضایعاتی ، کد گذاری کالاها و … میتواند بخشی ازروش شناسایی و ردیابی مواد اولیه درانبار باشد. درفرایند تولید ، شکست محصول به فرایندهای تولیدی تشکیل دهنده و صحه گذاری هرمرحله ازفرایند باتایید یاعدم تایید کیفیت فرایند انجام شده و تعیین تکلیف و اثرگذاری برمحصول تاتایید نهایی محصول ، روند کلی شناسایی و ردیابی درفرایند تولید است.

همچنین بعداز آماده شدن محصول نهایی نیزروشی بایدبرای شناسایی وردیابی محصولات فروخته شده و خریداران آنها تعیین و تدوین شود.

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول

مطالب مرتبط

دوره آموزشی ایزو 13485.دوره آموزشی ایزو 13485.

در این دوره شما با مراحل اخذ ایزو 13485 آشنا میشوید روال آموزشی : هدف از استقرار ایزو 13485 آشنایی با شرکت های گواهی دهنده ایزو 13485 آشنایی با مستندات ایزو 13485 پیاده سازی ایزو 13485 فرم های ایزو 13485 مراحل اخذ iso 13485 متن استاندارد iso 13485:2016 روش اجرایی

ایزو 13485.ایزو 13485.

۱- موضوع: مشاوره، آموزش و استقرار استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵, توضیح: بهترین راه تشریح دامنه این استاندارد مراجعه به بند ۱ آن می باشد که دامنه کاربرد خود را اینگونه توصیف می نماید هدف و دامنه کاربرد تمامی الزامات این استاندارد بین المللی به صورت ویژه برای سازمان های فراهم کننده تجهیزات پزشکی،

ایزو 13485

اخذ ایزو 13485.اخذ ایزو 13485.

برای دانلود ایزو 13485 ویرایش 2016 کلیک کنید. اخذ گواهینامه ایزو 13485 معتبر شرایط گرفتن گواهینامه ایزو13485 اخذ مدرک ایزو 13485 استاندارد تجهیزات پزشکی 09166970576 گواهینامه ایزو 13485 گواهینامه ایزو، مدرک  ISO، مدرک معتبری میباشد کارفرمایان همچنین مدیران سازمانها، موسسات خصوصی، شرکتها حتی کسب وکار کوچک جهت پیشرفت امور کاری