آموزش طراحی وبسایت

 

طراحی وبسایت ( تگ های html ) html tag

 

ردیف نام تگ توضیح
۱ < > برای ایجاد یک لنگر
۲ < > برای ایجاد یک مخفف برای یک عبارت بزرگتر
۳ < acronym > برای ایجاد یک مخفف برای یک عبارت بزرگتر
۴ < address > برای نوشتن یک آدرس در متن
۵ < area > مشخص کننده یک ناحیه در نقشه های تصویری
۶ < b > برای توپر کردن نوشته ( Bold )
۷ < base > برای تعیین خواص پایه در یک صفحه
۸ < bdo > قلم نوشته را به صورت نوشته های محیط های کدنویسی کامپیوتر در می آورد
۹ < big > باعث بزرگتر نمایش داده شدن نوشته در یک متن می شود
۱۰ < blockquote> برای ایجاد یک نقل قول به کار می رود
۱۱ < body > بدنه اصلی محتویات صفحه وب را تشکیل می دهد
۱۲ < br > برای ایجاد یک خط جدید
۱۳ < button > برای ایجاد دکمه های وب
۱۴ < caption > برای تعیین عنوان یک جدول به کار می رود
۱۵ < cite >  نمایش دادن کج نوشته
۱۶ < code > برای نمایش متن همانند محیط های برنامه نویسی
۱۷ < col > برای دسته بندی گروهی از ستون های یک جدول به کار می رود
۱۸ < colgroup > برای دسته بندی گروهی از ستون های یک جدول به کار می رود
۱۹ < dd > برای ایجاد لیست های معنی به کار می رود
۲۰ < del > برای نمایش متن حذف شده درصفحه به کار می رود
۲۱ < div > برای تقسیم فضا در صفحات وب به کار می رود
۲۲ < dl > برای ایجاد لیست های معنی به کار می رود
۲۳ < dt > برای ایجاد لیست های معنی به کار می رود
۲۴ < em > برای نمایش نوشته به صورت کج به کار می رود
۲۵ < fieldset > برای ایجاد یک کادر به دور محتویات خود به کار می رود
۲۶ < form > برای ایجاد یک فرم در صفحه به کار می رود
۲۷ < h1 > تا < h6 > برای ایجاد انواع تیترها در نوشته به کار می رود
۲۸ < head > در برگیرنه اطلاعات کلی درباره سند وب است
۲۹ < hr > برای ایجاد یک خط در عرض صفحه به کار می رود
۳۰ < html > محدوده اصلی کد HTML یک صفحه را تعیین می کند
۳۱ < i > برای نمایش نوشته به صورت کج به کار می رود
۳۲ < img > برای قرار دادن تصویر در صفحه به کار می رود
۳۳ < input > برای ساختن انواع کتنرل های HTML
۳۴ < ins > برای مشخص کردن متن های جدید وارد شده در یک صفحه به کار می رود
۳۵ < kbd > برای نمایش متن همانند محیط های برنامه نویسی به کار می رود
۳۶ < label > برای ایجاد یک عنوان ( نماد متنی ) در صفحه به کار می رود
۳۷ < legend > برای ایجاد عنوان یک کادر fieldset به کار می رود
۳۸ < li > برای تعریف یک آیتم در لیست به کار می رود
۳۹ < link > برای برقراری ارتباط بین صفحه با یک فایل خارجی به کار می رود
۴۰ < map > برای ایجاد یک نقشه تصویری به کار می رود
۴۱ < meta > در بر گیرنده اطلاعات کلی درباره محتویات یک صفحه جهت استفاده موتورهای جستجو است
۴۲ < noscript > برای تعیین جایگزین یک اسکریپت در یک صفحه
۴۳ < object > برای پیوند یک شی خارجی با صفحه
۴۴ < ol > برای ایجاد لیست های ترتیبی
۴۵ < optgroup > برای دسته بندی گزینه های یک لیست
۴۶ < option > برای ایجاد یک لیست در صفحه به کار می رود
۴۷ < p > برای ایجاد یک پاراگراف در صفحه به کار می رود
۴۸ < param > برای تعیین تنظیمات زمان اجرای یک شی خارجی در صفحه به کار می رود
۴۹ < pre > برای نمایش متن به همان صورت اولیه به کار می رود
۵۰ < q > برای ایجاد یک نقل قول
۵۱ < samp > برای نمایش متن همانند محیط های برنامه نویسی به کار می رود
۵۲ < script > برای تعیین یک اسکریپت در صفحه به کار می رود
۵۳ < select > برای ایجاد یک لیست باز شو به کار می رود
۵۴ < small > برای نمایش متن به صورت کوچکتر به کار می رود
۵۵ < span > برای تقسیم متن به کار می رود
۵۶ < strong > برای نمایش درشتر متن به کار می رود
۵۷ < style > برای قالب بندی تگ های HTML و صفحات به کار می رود
۵۸ < sub > برای ایجاد یک زیر نویس به کار می رود
۵۹ < sup > برای ایجاد یک اندیس به کار می رود
۶۰ < table > برای ایجاد جداول به کار می رود
۶۱ < tbody > شامل محتویات و بدنه اصلی یک جدول می شود
۶۲ < td > برای ایجاد یک خانه جدول به کار می رود
۶۳ < textarea > برای ایجاد یک کادر متن به کار می رود
۶۴ < tfoot > برای تعیین عنوان انتهای یک جدول به کار می رود
۶۵ < th > برای ایجاد یک سر عنوان برای جدول به کار می رود
۶۶ < thead > برای ایجاد یک سر عنوان برای جدول به کار می رود
۶۷ < title > برای ایجاد متن tooltip درباره عناصر به کار می رود
۶۸ < tr > برای ایجاد یک سطر جدول به کار می رود
۶۹ < tt > باعث نمایش متن به صورت نوشته های تلگراف به کار می رود
۷۰ < u > برای خط زیردار کردن نوشته به کار می رود
۷۱ < ul > برای ایجاد لیست های نشانه ای به کار می رود
۷۲ < var > برای نمایش متن همانند محیط های برنامه نویسی به کار می رود
۷۳ < !– … — > برای ارائه توضیحات دلخواه در صفحه HTML
۷۴ < !DOCTYPE > نوع و نسخه زبان برنامه نویسی مورد استفاده در صفحه وب را مشخص می کند