طراحی وب سایت

مهندس زهابی

طراحی وب سایت برای شرکت ها پائین ترین قیمت

09166970576 

در سال 1981 گروهی از مهندسان کامپیوتر با طراحی کامپیوتر شخصی xerox parc رابط گرافیکی کاربر را به دنیا معرفی کردند که از پنجرهها، آیکونها، منوهای drop down , radio button و checkbox ها استفاده میکرد.

با استفاده از این ابزار، امکان باز کردن، انتقال و پاک کردن فایل به سادگی برای کاربران ایجاد شد.