Generic selectors
همان کلمه
همان موضوع
همان محتوا
مهندس زهابی

طراحی وب سایت

مهندس زهابی

طراحی وب سایت برای شرکت ها پائین ترین قیمت

09166970576 , 09050913818

در سال 1981 گروهی از مهندسان کامپیوتر با طراحی کامپیوتر شخصی xerox parc رابط گرافیکی کاربر را به دنیا معرفی کردند که از پنجرهها، آیکونها، منوهای drop down , radio button و checkbox ها استفاده میکرد.

با استفاده از این ابزار، امکان باز کردن، انتقال و پاک کردن فایل به سادگی برای کاربران ایجاد شد.