آموزش طراحی وب سایت

آموزش طراحی وب سایت (وبسایت) یک خلاقیت انسانی است که در گذر زمان به همت برنامه نویسان تحت وب زمینه سازی شده و در گذر زمان مداوم بهینه شده است .

گروه زد یونیورس با توجه به تاریخچه این دانش و تجربه گرانبها جهانیان خلاقیت گذشتگان این دانش را مطالعه کرده و در طراحی وب سایت های خود کمال استفاده از علم و تجربه را میبرد .