طراحی و نقشه کشی با نرم افزار کتیا

نرم افزار CATIA «کتیا» یک از قویترین نرم افزارهای طراحی،تولید و تحلیل به کمک کامپیوتر یا CAD/CAM/CAE در جهان مبیاشد که اکنون به عنوان یهترین نرم افزارهای CAD/CAM/CAE در سطح جهانی به صورت وسیع مورد استفاده قرار میگیرد.

CATIA مخفف جمله computer Graphic Three-Dimension Interactive Application می باشد ، که برنامه ای اتتراکتیو و سه بعدی است که به کمک گرافیک کامپیوتر کار می کند.

مقاله در حال نگارش توسط مهندس زهابی

جهت آموزش یا سفارش طراحی به کمک کتیا با ما تماس بگیرید .