فرم خرید تجهیزات پزشکی

فرم خرید تجهیزات پزشکی چیست؟

فرم خرید تجهیزات پزشکی شامل نام شرکت در سربرگ، نام ماده خریداری شده، مشخصات فروشنده و غیره می باشد.

فرم خرید تجهیزات پزشکی بایستی شرایط زیر را دارا باشد.

1- فرم خرید تجهیزات پزشکی بایستی طبق سند تکنیکال فایل تائید شده آماده شود.

2- فرم خرید تجهیزات پزشکی بایستی دارای قابلیت ردیابی باشد.

3- فرم خرید تجهیزات پزشکی بایستی طبق الزامات ایزو 13485 تهیه شود.

جهت دانلود و آموزش فرم خرید تجهیزات پزشکی با ما تماس بگیرید