مهندس زهابی

مسئول فنی

اینجانب خانم
-کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
-دارای مدرک مسئول فنی واردكننده
-دارای کاربری فعال در imed و ttac
-آماده همکاری بصورت غیر حضوری با شرکت های معتبر می‌باشم.

09129251348