مهندس زهابی

مشاوره ایزو13485

مهندس زهابی

مشاوره و اخذ ایزو 13485

09050913818 و 09166970576

خدمات مشاوره ایزو 13485 ، به شما کمک می نماید تا الزامات فنی مرتبط با محصول را رعایت نموده و جهت کاهش ریسک های محصول برنامه ریزی نمایید.

اجرای سیستم مدیریت کیفیت ایزو 13485 در بلندمدت منجر به افزایش رضایتمندی مشتری می شود .

تیم مشاوره ایزو  ، استاندارد ایزو را در سازمان ها و صنایع مختلف استقرار نموده و بصورت حرفه ای با استاندارد های مدیریتی و کاربرد آن در صنایع مختلف آشنا می باشد .

شما با استفاده از خدمات مشاوره ایزو 13485 ، می توانید در کمترین زمان سیستم مدیریت کیفیت ایزو 13485 را متناسب با سازمان خود را استقرار نموده و گواهینامه ایزو 13485 را اخذ نمایید .
مزایای انتخاب ما بعنوان مشاور ایزو 13485 :

مهمترین مزایای ایزو 13485 و اخذ گواهینامه ایزو 13485 :

تیم مشاوره ایزو فنی مهندسی زهابی  خدمات مشاوره ایزو 13485را در محل سازمان ها تا دریافت گواهینامه ایزو 13485 ارائه می نماید .

استاندارد ایزو 13485 از الزامات ایزو 9001 ویرایش 2008 ، الزامات خاص سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی و رویکرد مدیریت ریسک توسعه و تحقق محصول تشکیل شده است . در این استاندارد به الزامات کیفی ، ایمنی و  قانونی مرتبط با محصول یا خدمات و سیستم ردیابی جهت فراخوان تاکید شده است .

استاندارد ایزو 13485 با سایر استاندارد های مدیریتی نظیر OHSAS 18001 ، ایزو 14001 و … سازگار می باشد و می توان بصورت یکپارچه سیستم مدیریت ایزو 13485 را استقرار نمود .

 

قدم های استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 13485

 

 

 

جهت ثبت درخواست مشاوره ISO 13485 ، سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی و اخذ گواهینامه ایزو 13485 با شماره تلفن زیر تماس بگیرید یا درخواست مشاوره ایزو  13485را از طریق زیر ارسال نمایید —09050913818