مشاوره حسابداری

تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی مالیاتی

ماموران مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات علاوه بر دفاتر قانونی (روزنامه و کل) و دفاتر مشاغل (درامد و هزینه) به صورتحساب های مودی نیز اتکا میکنند ،که یکی از این صورتحساب ها گزارش خرید و فروش فصلی است…

تنظیم و ارسال اظهار نامه مالیاتی

بررسی و تهیه یادداشت سود و ضرر های سالیانه مالی و گزارشات نرم افزار اموال و داراییهای ثابت که این یادداشت ها در دفتری ایجاد می شوند و دارای فرم های تصویب شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور است که باید توسط شرکت حسابداری تکمیل شوند

تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

طبق قانون ثبت شرکتها، هر شرکت تا ۲ ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت مالیات سرمایه ابتدایی می باشد

برخورداری از معافیت های مالیاتی

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ثبت نام در سامانه تخصیص شماره اقتصادی، شرط بهره مندی از تسهیلات مالیاتی و معافیت از پرداخت علی الحساب است

وكالت امور مالياتي و تنظيم لايحه دفاع مالياتي

انجام امور حسابداری و حسابرسی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تنظیم دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه،انجام امور مالیاتی شامل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات سال مالی شرکتها و موسسات،مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی و حضور در کمیسیون مالیاتی با وکالت رسمی…

تهیه صورت های مالی و مالیاتی

مجموعه کاملی از صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی (شامل خلاصه‌ای از اهم رویه‌های حسابداری و توضیحات تکمیلی) تنظیم میگردد

تحریر دفاتر قانونی حسابداری – دفاتر رونامه و کل اداره مالیات

شرکتهای تجاری باید قبل از پایان هر سال مالی اقدام به ثبت و پلمپ دفاتر قانونی خود (دفتر روزنامه / دفتر کل) نزد اداره ثبت شرکت ها ، جهت سالآینده نمایند.لذا دفاتر هر سال مالی باید درسال مالی قبل پلمپ شده باشد …

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و اخذ یا تمدید گواهی ارزش افزوده

طبق مفاد دســـــــتورالعمل اداری سازمان امور مالیاتی حسابرس مالیاتی ‌باید گزارش مالیاتی را همراه با مســـتندات مربوطه به مودی تسلیم کرده تا وی به نحو مقتضی آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که …

بخشی از خدمات برتر حسابداری و حسابرسی

با تعدادی از سرویس ها و خدمات ما آشنا شوید

 • مشاوره پرونده مالیاتی

 • حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی

 • اظهارنامه حسابداری پیمانکاری

 • تحریر دفاتر قانونی حسابداری

 • تحریر دفاتر قانونی به صورت ماهیانه

 • آموزش تحریر دفاتر قانونی

 • تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه

 • مشاور مالیات بر ارزش افزوده

 • مشاوره مالیات تکلیفی

 • آموزش تخصصی حسابداری

 • تنظیم اظهار نامه مالیاتی

 • تنظیم گزارش مالیات افزوده

 • پیاده سازی نرم افزار حسابداری

 • تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی

 • پیگیری اعتراض مالیاتی

 • مشاوره قوانین بیمه اجتماعی

 • نحوه تحریر دفاتر قانونی حسابداری

 • حسابداری شرکت های مهندسی مشاور

 • اعزام حسابدار

 • حسابرسی مالیات بر عملکرد و حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده

 • حسابرسی مالیاتی

 • حسابرسی عملیاتی

 • ایجاد انبارداری مکانیزه

 • پیاده سازی سیستمهای مالی و بهای تمام شده

 • تهیه لوایح مالیاتی جهت ارائه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی

 • مشاوره اقتصادی و تشکیل سبد سهام

 • حسابرسي داخلي شركت ها

 • حسابرسی صورت های مالی و صدور گزارش جهت ارائه به بانک ها