Generic selectors
همان کلمه
همان موضوع
همان محتوا
پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید:
دلی که خانه ی غرور است کانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی، نکوخویی ندانند و تنگ نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و کمال جز به چشم کین ننگرند و دروغگویان از کسی وفا و اعتماد نبینند. مهندس زهابی

نحوه نوشتن تکنیکال فایل

 

نحوه نوشتن تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی، به چه صورت است؟

شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی فقط کافیه چک لیست تکنیکال فایلی که در وبسایت ما وجود دارد را دانلود کرده و از ابتدا تا انتهای این چک لیست را آماده کنند.

برای نوشتن دستورالعمل های تکنیکال فایل، باید روش های متداول شرکت را در انجام یک کار مستند کنند.

برای نوشتن کنترل کیفی های تکنیکال فایل، فرم های مربوطه را تهیه کنند.

برای تهیه بقیه موارد باید شرکت ها روشی که مورد تایید اداره کل هست انجام بدهند.

هرچند نحوه نوشتن تکنیکال فایل، متفاوت است ولی ما طبق تجربه ده ها ساله مان تکنیکال فایل مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی را به شما ارائه میدهیم.

ما با سابقه طولانی در مشاوره و آموزش تکنیکال فایل نحوه نوشتن این فایل فنی، را به بهترین نحوه ممکن به شما معرفی می کنیم.

جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

مهندس زهابی

09166970576 – 09050913818