نمونه تکنیکال فایل

ردیف نام سند نوع سند مرجع
1 چک لیست مستندات فنی ( Technical File ) چک لیست اداره کل تجهیزات پزشکی  
2 تکنیکال فایل آتل کشش پا (Traction Splint) نمونه تکنیکال فایل —–  
3 تکنیکال فایل رینگ ختنه کودک نمونه تکنیکال فایل —–  
4 تکنیکال فایل آبسلانگ نمونه تکنیکال فایل —–  
5 تکنیکال فایل دستکش جراحی نمونه تکنیکال فایل —–  
6 تکنیکال فایل نخ و سوزن قابل جذب طبیعی (کرومیک، پلین) نمونه تکنیکال فایل —–  
7 تکنیکال فایل ست شناسای نوزاد نمونه تکنیکال فایل —–  
8 تکنیکال فایل محافظ ختنه کودک نمونه تکنیکال فایل —–  
9 تکنیکال فایل اکسیژن ساز مرکزی نمونه تکنیکال فایل —–  
10 تکنیکال فایل وکیوم مرک زی (ساکشن) نمونه تکنیکال فایل —–

مطالب مرتبط

شرایط ثبت شرکت تجهیزات پزشکی.شرایط ثبت شرکت تجهیزات پزشکی.

ثبت شرکت تجهیزات پزشکی به دلیل اینکه امروزه تجهیزات پزشکی پیشرفت چشمگیری را داشته است مورد نیاز بسیاری از واردکنندگان تجهیزات پزشکی می باشد. امروزه تقریبا برای همه ی بیماری ها تجهیزاتی ساخته شده که در جهت بهبود و درمان بیماری استفاده می شود به وسیله ی این تجهیزات جدید

تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی اولین قدم درثبت محصول و شرکت تجهیزات پزشکی.تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی اولین قدم درثبت محصول و شرکت تجهیزات پزشکی.

تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی به عنوان اولین مرحله اقدام یک شرکت برای ثبت محصول و شرکت تجهیرات پزشکی در اداره کل تجهیزات پزشکی از حساسیت خاصی برخوردار است . به همین دلیل شرکت های تجهیزات پزشکی بایستی در انتخاب یک شرکت مشاور که آنها را در تهیه تکنیکال فایل تجهیزات

Technical file چیست.Technical file چیست.

واژه انگلیسی technical file به معنی فایل فنی می باشد دانلود آخرین ویرایش تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی. technical file یا فایل فنی و تکنیکال فایل ابتدا در کشورهای توسعه یافته جهت تولید محصولات با حساسیت بالا که با جان انسان سروکار داشتند اجباری شد. هم اکنون اداره کل تجهیزات پزشکی

دستورالعمل ردیابی محصول تجهیزات پزشکی.دستورالعمل ردیابی محصول تجهیزات پزشکی.

Identification and traceability Procedure روش اجرايي شناسايي و رديابي محصول فهرست مندرجات: 1…………………………… هدف رويه 4 2…………………………… دامنه رويه 4 3…………………………… مسئوليت ها 4 4…………………………… روش انجام كار 5 5…………………………… مستند سازي.. 5 6…………………………… مدارك ذيربط.. 6 هدف رويه هدف از تدوين اين رويه، حصول اطمينان از ارتباط صحيح محصول