پیاده سازی ایزو 13485

برای دانلود ایزو 13485 ویرایش 2016 کلیک کنید
گواهینامه ایزو ، گواهی نامه ایزو ، مدرک  ISO  ، مدرک معتبری میباشد کارفرمایان همچنین مدیران سازمانها ، موسسات خصوصی ، شرکتها حتی کسب وکار کوچک جهت پیشرفت امور کاری خود همچنین تقابل باهم صنفی بدنبال شرایطی هستند تابتوانند درمسیر پیشرفت قرارگرفته بتوانند خدمات بهتری نسبت به دیگران ارائه دهند بنابراین امروزه مدیران همچنین کارفرمایان بنابه درخواست بازار هدف همچنین مشتریان بدنبال بالابردن راندمان کاری همچنین بالابردن کیفیت خدمات ارائه شده میباشند بهترین روش جهت بالابردن استاندارد کاری همچنین محصولات پیروی ازاستاندارد جهانی ایزو میباشد
سازمان جهانی ایزو   جهت همگام سازی بین مصرف کننده همچنین تولیدکننده درپی برقراری توازن بین المللی استانداردهایی وضع کرده همچنین منتشر نموده ک قابل دسترس همگان میباشد همچنین سازمان ایزو بنابه درخواست کارفرمایان مدرک ایزو ب کسانیکه الزامات استاندارد راپیاده سازی نموده ارائه میدهد
پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 13485 و همچنین اخذ گواهینامه ایزو مبنای مدیریت کیفیت بین المللی ایزو 13485 بین جوامع بشریت شناخته شده است پس کارفرمایان جهت پیروی و همچنین تولیدات حتی خدمات خود جهت ارائه به بازار هدف الزام گشته اند به دنبال نمودن استاندارد تدوین گشته سازمان جهانی ایزو سپس اخذ گواهینامه ایزو بجهت اینکه بتوانند اداعای خود مبنی بر پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو ر اثابت نمایند همچنین تبلیغاتی داشته باشند تابتوانند مشتریان بیشتری جذب نمایند
 اخذ گواهینامه ایزو متقاضیان بیشماری مخصوصا درکشور ایران دارد بنابر گستردگی بازار ایران همچنین رقابت تنگاتنگ بین کارفرمایان همچنین مدیران     موسسات ، سازمانها همچنین شرکتها ، بدنبال متمایز نمودن خدمات ، تولیدات خود نسبت ب دیگر رقبا میباشند بنابراین بهترین راه پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو همچنین اخذ گواهینامه ایزو میباشد
سازمان جهانی ایزو سال 1996 میلادی استانداردی جهت تولیدات تجهیزات پزشکی تدوین همچنین منتشر نمود تحت عنوان  ISO13485   بنام سیستم جامع مدیریت کیفیت جهت طراحی وساخت تجهیزات پزشکی

مطالب مرتبط

فرم خرید تجهیزات پزشکی.فرم خرید تجهیزات پزشکی.

فرم خرید تجهیزات پزشکی چیست؟ فرم خرید تجهیزات پزشکی شامل نام شرکت در سربرگ، نام ماده خریداری شده، مشخصات فروشنده و غیره می باشد. فرم خرید تجهیزات پزشکی بایستی شرایط زیر را دارا باشد. 1- فرم خرید تجهیزات پزشکی بایستی طبق سند تکنیکال فایل تائید شده آماده شود. 2- فرم

گواهینامه ایزو 13485گواهینامه ایزو 13485

معرفی استاندارد بین المللی ایزو ۱۳۴۸۵ تجهیزات پزشکی : ۱۳۴۸۵ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت مستقلی است که از سیستم مدیریت کیفیت بین المللی سری ایزو ۹۰۰۰ که برای همگان شناخته شده است گرفته شده است. ایزو ۱۳۴۸۵ برای محیط تولیدی دستگاه های پزشکی با ایزو ۹۰۰۱ که مبتنی بر فرایند

ISO 13485 استاندارد.ISO 13485 استاندارد.

تجهیزات پزشکی و تجهیزات تشخیص آزمایشگاهی (IVDD) به سبب تاثیری که بر بهداشت و هزینه های سلامت هر کشور دارند بسیار با اهمیت هستند. محصولات مختلفی از جمله باندهای ساده، تجهیزات قابل کاشت در بدن ، تجهیزات نمایش تشخیص بیماری و شرایط سلامتی تا پیچیده ترین تجهیزات تصویر برداری پزشکی

دستورالعمل ردیابی محصول تجهیزات پزشکی.دستورالعمل ردیابی محصول تجهیزات پزشکی.

Identification and traceability Procedure روش اجرايي شناسايي و رديابي محصول فهرست مندرجات: 1…………………………… هدف رويه 4 2…………………………… دامنه رويه 4 3…………………………… مسئوليت ها 4 4…………………………… روش انجام كار 5 5…………………………… مستند سازي.. 5 6…………………………… مدارك ذيربط.. 6 هدف رويه هدف از تدوين اين رويه، حصول اطمينان از ارتباط صحيح محصول

بند1 ایزو 13485.بند1 ایزو 13485.

برای دانلود ایزو 13485 ویرایش 2016 کلیک کنید. بند1 ایزو 13485 کلیات ایزو 13485 (ویرایش 2016 یا iso 13485:2016) 1-0 کلیات ایــن اســتاندارد بیــن المللــی الزاماتــی را بــرای سیســتم مدیریــت کیفیــت مشــخص مــی کنــد کــه مــی توانــد از ســوی یــک ســازمان فعــال در یــک یــا چنــد مرحلــه از چرخــه ی

ایزو 13485

استاندارد ایزو 13485 تجهیزات پزشکی.استاندارد ایزو 13485 تجهیزات پزشکی.

برای دانلود ایزو 13485 ویرایش 20216 کلیک کنید. استاندارد ایزو 13485  به عنوان استاندارد وابسته به ISO 9001 الزامات سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی را در طراحی، توسعه، تولید، مونتاژ و خدمات پس از فروش انواع تجهیزات پزشکی بیان می کند. استاندارد ایزو 13485 کلیه خواسته های (Good Manufacturing Practices)GMP را