گزارشهای فصلی مالیاتی

اداره مالیات ایران بصورت فصلی اقدام به جمع اوری اطلاعات خرید و فروش شرکتها می کند.

در این روش که عمدتا بصورت اینترنتی انجام می شود شرکتها در قالب فایل اکسل اقدام به آپلود اطلاعات خود در سامانه اداره مالیات جمهوری اسلامی می کنند.

در حین ارسال فایل تمهیداتی برای جلوگیری از معامله شرکتها با شرکتهای خاطی در نظر گرفته شده.

 

 

مقاله در حال نگارش …

مولف مهندس زهابی 09166970576