حسابداری

انجام تمام خدمات حسابداری و مالیات، بیمه و دستمزد و … توسط تیم مهندس زهابی 09166970576

آشنایی با حسابداری :

در انجام حسابداری مهم ترین مورد سرعت و دقت حسابداری می باشد .

نرم افزارهای زیادی برای امور حسابداری و مالیات و … طراحی شده ولی قسمت مهم قضیه تسلط تیم حسابداری به این نرم افزارها و همچنین تسلط به دانش حسابداری میباشد.

در ایران تقریبا تمام مدیران مالی و تیم های حسابداری به هیچ وجه دانش کافی را در مورد نرم افزارها و دانش حسابداری ندارند به همین دلیل است که نرم افزارهای حسابداری خیلی بد طراحی میشوند.

و سازمانها مجبور به استفاده از محصولات شرکت های خارجی مثل مایکروسافت میشوند مثلا نرم افزار اکسل و …

مقاله در حال نگارش …

پشتیبانی 09166970576

با ما همراه باشید تا فنون و دانش حسابداری را بیاموزید .