مهندس زهابی

تجزیه و تحلیل داده ها در ایزو 13485
5 (2)

هدف روش اجرايي

هدف اين روش اجرايي، تشريح روش اجرايي تحليل داده‌ها در شركت مي‌باشد.

 

اين روش اجرايي براي استفاده از تحليل داده‌ها جهت بررسي ميزان دستيابي به اهداف شركت و تحليل آمار توليد و توقفات خط يا ساير موارد بر حسب احساس نياز واحدهاي درگير كاربرد دارد تا مناسب بودن و موثر بودن سيستم مديريت كيفيت را اثبات نموده و ارزيابي نمايد كه در چه محل‌هايي مي‌تواند بهبود مستمر اثر بخشی سيستم مديريت كيفيت بوقوع پيوندد.

 

اطلاعات زير جهت بررسي و تحليل داد‌ه‌ها…..

 

برای دانلود این مستند ایزو 13485 با ما تماس بگیرید.

09166970576 و 09050913818 مهندس زهابی مشاور ایزو

لطفا به این مطلب رای بدهید