دسته: حسابداری

سند حسابداری حقوق و دستمزدسند حسابداری حقوق و دستمزد

 ثبت سند حقوق و دستمزد   محاسبه حقوق و دستمزد، فرمول‌های محاسبه و به طور کلی آشنایی با حسابداری حقوق و دستمزد چه برای کارکنان، چه برای حسابداران و حتی برای کارفرمایان، امری بسیار مهم و ضروری است. ثبت های حسابداری سند حقوق و دستمزد ثبت سند حقوق و دستمزد یکی از فعالیت‌های

لیست بیمه تامین اجتماعیلیست بیمه تامین اجتماعی

مهندس زهابی مشاور مالی و مالیاتی پشتیبانی 09166070576 لیست بیمه تامین اجتماعی چیست و چگونه باید آن را ارسال گردد همه شرکت‌هایی که دارای کد کارگاهی بیمه هستند و کارگر و کارمند دارند، باید کارگران و کارمندان خود را بیمه کنند. همچنین اینکه آخر هر ماه، لیست بیمه را به

مشاوره حسابداریمشاوره حسابداری

تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی مالیاتی ماموران مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات علاوه بر دفاتر قانونی (روزنامه و کل) و دفاتر مشاغل (درامد و هزینه) به صورتحساب های مودی نیز اتکا میکنند ،که یکی از این صورتحساب ها گزارش خرید و فروش فصلی است… تنظیم و ارسال اظهار