مهندس زهابی

دستورالعمل کنترل کیفی مواد اولیه تجهیزات پزشکی در ایزو 13485
5 (1)

1.  هدف

هدف از تدوين اين دستورالعمل نحوه پايش و اندازه گيري اقلام ورودي به منظور حصول اطمينان از تطابق کيفيت آنها با مشخصات تعيين شده و درخواست شده مي باشد.

2.    دامنه کاربرد

 

3.    مسئوليت ها

 

 

 

 

4.    روش انجام كار

 

 

5.    مستند سازي

 

6.    مدارك ذيربط

برای دانلود، آموزش، مشاوره دستورالعمل کنترل کیفی مواد اولیه تجهیزات پزشکی  با ما تماس بگیرید.

مهندس زهابی

09166970576 – 09050913818

لطفا به این مطلب رای بدهید

دانلود نظام نامه کیفیت ایزو 13485
5 (1)

دانلود نظام نامه کیفیت ایزو 13485

 

برای دانلود نسخه اصلی بعد از واریز مبلغ 80/000 تومان تماس بگیرید.

جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

مهندس زهابی

09166970576 – 09050913818

لطفا به این مطلب رای بدهید