برچسب: آماده به کار مسئول فنی تجهیزات پزشکی

مسئول فنیمسئول فنی

اینجانب خانم-کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-دارای مدرک مسئول فنی واردكننده-دارای کاربری فعال در imed و ttac-آماده همکاری بصورت غیر حضوری با شرکت های معتبر می‌باشم.شماره تماس: 09166097718