برچسب: آموزش سامانه جامع تجارت

آموزش سامانه جامع تجارتآموزش سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت چیست؟ سامانه جامع تجارت ایران مکانیسمی تسهیل کننده در حیطه امور بازرگانی با هدف ایجاد ارتباط بین تجار و بازرگانان با دستگاه‌های ذی ربط طراحی شده است.  بالاخره با دستور رئیس جمهور سامانه جامع تجارت راه اندازی شد، سامانه‌ای که قرار است بواسطه ایجاد شفافیت در آمار