برچسب: استانداردهای تجهیزات پزشکی

استانداردهای تجهیزات پزشکیاستانداردهای تجهیزات پزشکی

ویژه شرکت تجهیزات پزشکی این استاندارد ها به شرح ذیل مختص تولید کنندگان تجهیزات پزشکی می باشد : –         استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنعت تجهیزات پزشکی : ISO 13485 –         استاندارد مدیریت ریسک در صنعت تجهیزات پزشکی : ISO 14971:2007 –         استاندارد استریلیزه کردن دستگاههای پزشکی : ISO 17664:2004