برچسب: انواع حساب در حسابداری

انواع حساب در حسابداریانواع حساب در حسابداری

انواع حسابها و تعریف حساب و کدینگ در حسابداری تعریف حساب: حساب مفهومی است که اطلاعات مربوط به هر یک از انواع دارایی، بدهی و سرمایه یک موسسه بر حسب اعداد قابل سنجش به پول در آن ثبت می شود. انواع طبقه بندی حسابها در سیستم های حسابداری طبقه بندی حسابها