برچسب: ایزو ۱۳۴۸۵ ۲۰۱۶

ایزو 13485.ایزو 13485.

موضوع مقاله : سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی مؤلف : مهندس زهابی الزامات اهداف نظارتی سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی یا ایزو 13485 وقتی که یک سازمان نیاز دارد به  نشان دادن توانایی‌هاش برای ارائه تجهیزات پزشکی و خدمات مربوطه ایی که با مشتری و الزامات نظارتی مناسب در ارتباط